Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

MEDICINOS TEISĖ

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

Profesionalios konsultacijos medicinos teisės klausimais

„Sveikata – brangiausias turtas, kuriam turime skirti ypatingą dėmesį. Jei susidūrėte su situacija, kuri kelia teisinių klausimų, taupydami savo laiką ir sveikatą, kreipkitės į kvalifikuotą teisininką, galintį atsakyti į visus Jūsų klausimus ir suteikti pagalbą, kurios ieškote. Ilgametė mano patirtis ir medicinos teisės srityje sukauptos žinios leidžia man didžiuotis sėkmingai išspręstomis klientų, patikėjusių man savo brangiausią turtą – sveikatą, bylomis. Konsultuoju pacientus, gydytojus, gydymo įstaigas bei kitus asmenis įvairiais medicinos teisės klausimais, rengiu teisinius dokumentus, atstovauju klientus ginčuose ikiteisminėse institucijose ir teismuose.“

K.Raulinaitienė

Konsultacijos medicinos teisės klausimais

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Medicinos teisė – specializuota teisės sritis, apimanti pacientų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų teises bei pareigas, medicininių paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus su medicinos teise susijusius dokumentus. Patyrę teisininkai konsultuoja klientus įvairiais medicinos teisės klausimais, pvz., dėl pacientų teisių gynimo ar žalos sveikatai atlyginimo, atstovauja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų teisinius interesus ginčuose, ikiteisminėse institucijose ir teismuose.

Medicinos teisės srityje ilgametę patirtį turinti advokatė Kristina Raulinaitienė atstovauja pacientus, gydytojus, gydymo įstaigas ir kitus fizinius bei juridinius asmenis ginčuose dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, paslaugų kokybės vertinimo, paciento teisių apsaugos gynimo, asmens ar įstaigos licencijavimo bei kt., teikia išsamias konsultacijas visais medicinos teisės klausimais, rengia teisinius dokumentus, atstovauja klientų interesus ginčuose visose institucijose.