Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

PAVELDĖJIMO TEISĖ

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

Paveldėjimo teisės konsultacijos

„Kad ir kaip būtų apmaudu, anksčiau ar vėliau visiems tenka susidurti su paveldėjimo klausimais. Esu tam, kad padėčiau juos išspręsti greitai ir užtikrintai, sukeliant kuo mažiau streso Jums ir Jūsų artimiesiems. Kadangi paveldėjimo teisė reikalauja gana greito sprendimo priėmimo, rekomenduoju šio proceso neatidėlioti, ypač tuomet, jei manote, kad dėl palikimo gali kilti teisinių sunkumų. Esu pasiruošusi suteikti Jums išsamias konsultacijas visais paveldėjimo klausimais, atstovauti Jus teisme ir padėti spręsti teisinius ginčus.“

K. Raulinaitienė

Teisinė pagalba paveldėjimo klausimais

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Paveldėjimo teisė reglamentuoja mirusio fizinio asmens turto, turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimą jo įpėdiniams pagal įstatymą ir (arba) testamentą. Tai reiškia, kad mirus artimam žmogui turite teisę paveldėti jo turtą. Jei asmuo yra parašęs testamentą, jo turtą paveldi testamente nurodyti asmenys. Jei testamento nėra, paveldėjimas vyksta įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra nustatytas trijų mėnesių terminas palikimui priimti. Jei šį terminą praleidžiate, kartu su teisininku galite parengti dokumentus teismui dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo.

Nors paveldėjimas yra įprasta teisinė procedūra, pasitaiko atvejų, kuomet dėl vieno ar kito klausimo kyla neaiškumų ar teisinių ginčų. Tokioje situacijoje kvalifikuotas advokatas suteiks Jums visą reikalingą pagalbą ir patars, kokių veiksmų imtis. Advokatė Kristina Raulinaitienė teikia išsamias konsultacijas visais paveldėjimo klausimais (dėl testamento sudarymo, palikimo priėmimo, termino palikimui priimti pratęsimo, paveldėjimo teisės ginčijimo, testamento ginčijimo ir kt.), rengia procesinius dokumentus, atstovauja klientus teisme, notarų biuruose, antstolių kontorose.