Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

Administracinė teisė

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

administracinė teisė, administraciniai nusižengimai

„Administracinė teisė sprendžia klausimus, susijusius su tyčiniais ar neatsargiais, teisei priešingais veiksmais, už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė ir kuriais kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, piliečių teises ir laisves. Mano tikslas – Jums padėti! Ilgametė mano patirtis ir sėkmingai laimėtos administracinės teisės bylos leidžia man kelti maksimalius tikslus. Konsultuoju klientus administracinių nusižengimų bylose, įskaitant administracinių teisės aktų pažeidimus ir atsakomybę valdžios bei savivaldos institucijoms, rengiu visus su administracine teise susijusius dokumentus, teikiu įvairiapusę teisinę pagalbą kilus administraciniam ginčui, atstovauju klientus įvairiose valstybės bei savivaldos institucijose ir teismuose.“

K. Raulinaitienė

Profesionali teisinė pagalba administracinėje teisės srityje

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Administracinė teisė – viešosios teisės šaka, reglamentuojanti viešojo administravimo subjektų statusą, jų visuomeninius santykius su viešosios bei privatinės teisės subjektais ir šių subjektų tarpusavio santykius. Administracinė teisė sprendžia ir šiuo metu vis aktualesnius administracinius ginčus, kuriuos LR administracinių bylų teisenos įstatymas apibrėžia kaip „asmenų konfliktus su viešojo administravimo subjektais arba konfliktus tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų.“ Prie šios kategorijos priskiriami ir administraciniai nusižengimai bei jų bylos, taip pat – ginčai tarp valstybės tarnautojų ir jų darbovietės.

Advokatė Kristina Raulinaitienė yra sukaupusi ilgametę darbo patirtį administracinės teisės srityje ir gali suteikti kvalifikuotą pagalbą bet kokioje teisininko žinių reikalaujančioje situacijoje. K. Raulinaitienė teikia išsamias konsultacijas visais administracinės teisės klausimais, rengia dokumentus, atstovauja klientus administracinių teisės nusižengimų bylose (kurios apima ir nusižengimus, susijusius su vairuojamu transportu, pvz., vairavimas esant neblaiviam, greičio viršijimas ir pan.), valstybės ir savivaldos institucijose, teikia įvairiapusę teisinę pagalbą kilus administraciniam ginčui (rengia prašymus, skundus dėl neteisėtų tarnautojų, pareigūnų ar valstybės institucijų veiksmų, atstovauja klientus nagrinėjant ginčą ikiteismine tvarka ar teisme).