Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

DRAUDIMO TEISĖ

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

Draudimo teisė, draudimo ginčai

Viena iš mano interesų sričių yra draudimo teisė. Teikiu išsamias konsultacijas visais draudimo teisės klausimais, rengiu prašymus ir skundus dėl žalos atlyginimo, teisines išvadas dėl draudimo sutarčių sudarymo ar draudimo sutarčių sąlygų, atstovauju klientų interesus derybose ir ginčuose. Suprantu, kad galvodami apie draudimo paslaugas, nepriklausomai nuo to, kokia būtų mūsų veikla ar tikslai, norime apsisaugoti nuo galimų praradimų ir maksimaliai sumažinti kylančias rizikas. Vieni iš mūsų naudojasi įprastomis draudimo rūšimis (pvz., gyvybės draudimu ar turto draudimu), kiti susiduriame su specifinėmis draudimo rūšimis ir turime spręsti sudėtingus draudimo teisės klausimus. Esu tam, kad Jums padėčiau! Sėkminga mano darbo patirtis ir per ilgus metus sukauptos žinios leidžia pasiūlyti kvalifikuotas teisines paslaugas ir išsamias konsultacijas visais draudimo teisės klausimais.“

K.Raulinaitienė

Draudimo teisė, draudimo ginčai

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Draudimo teisė reglamentuoja su draudimo sritimi susijusius teisinius santykius. Kvalifikuoto teisininko pagalba padeda sumažinti su draudimo teise susijusias rizikas ir apsisaugoti nuo galimų problemų ateityje. Praktika rodo, kad draudimo teisei skiriant minimalų dėmesį, ateityje gali kilti sunkiai išsprendžiamų klausimų. Be to, ši sritis yra siejama ir su dažnais teisminiais ginčais, kurių metu paprastai siekiama nustatyti privalomos išmokėti žalos atlyginimo dydį ar įrodyti, kad draudimo bendrovė nepagrįstai nusprendė neišmokėti draudimo išmokos, taip pat – vertinant, ar nukentėjęs asmuo ėmėsi visų būtinų priemonių žalai sumažinti, ar būtent jis yra žalą sukėlęs asmuo ir t. t.

Advokatė Kristina Raulinaitienė padeda klientams spręsti kylančius ginčus, teikia išsamias konsultacijas su draudimo teise susijusiais klausimais, pvz., dėl draudimo paslaugų teikimo, draudimo sutarčių sudarymo, žalos dydžio nustatymo ir atlyginimo, draudimo ginčų sprendimo, su draudimo sandoriais susijusių įsipareigojimų nustatymo ir kt., rengia prašymus, skundus, pretenzijas dėl žalos atlyginimo, dalyvauja derybose ir atstovauja klientus teismuose.