Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

– Baudžiamoji teisė, nusikaltimai

„Nepriklausomai nuo Jūsų procesinio statuso baudžiamojoje byloje, svarbiausias mano tikslas yra užtikrinti, kad šio proceso metu visos Jūsų teisės būtų išgirstos ir apgintos, o proceso baigtis būtų teisinga Jūsų atžvilgiu. Teikiu išsamias konsultacijas visais baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės klausimais, rengiu pareiškimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, skundus dėl baudžiamojo proceso kodekse numatytų įtariamojo, kaltinamojo, nuteistojo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo ar atsakovo teisių pažeidimo, konsultuoju dėl galimybės reikšti civilinį ieškinį baudžiamajame procese, ginu įtariamuosius ikiteisminiame procese bei kaltinamuosius teisme, atstovauju nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus baudžiamajame procese. Mano prioritetas – apginti Jūsų pažeistus interesus ir garbę, Jūsų laisvę ir orumą!“

K. Raulinaitienė

Pagalba baudžiamosios teisės klausimais

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Baudžiamoji teisė – teisės normų visuma, nustatanti, kas yra draudžiama (t. y. kas laikoma nusikalstama veika) ir kokia atsakomybė už tai gresia. Baudžiamoji teisė yra vienintelė teisės šaka, už kurios draudimų nesilaikymą yra numatyta laisvės atėmimo bausmė arba kyla teistumas, sukeliantis ilgalaikes neigiamas pasekmes jį turintiems asmenims. Norint užtikrinti sąžiningą baudžiamąjį procesą ir tinkamą asmens teisių apsaugą, į šį procesą įtraukti asmenys turi teisę turėti tiek atstovą, tiek gynėją.

Ilgametę patirtį turintys baudžiamosios teisės profesionalai padeda suprasti baudžiamąjį procesą, konsultuoja ir pataria, kokių priemonių reikėtų imtis ginant savo nekaltumą ar pažeistas teises. Teisininkai atstovauja tiek fizinius, tiek juridinius asmenis, teikia aukščiausius standartus atitinkančias teisines paslaugas, siekia maksimaliai patenkinti klientų lūkesčius, apginti ir atkurti pažeistą teisingumą.

Advokatė Kristina Raulinaitienė teikia išsamias konsultacijas visais baudžiamosios teisės klausimais, gina klientus įvairaus pobūdžio baudžiamosiose bylose, (kurias sudaro tiek tyčiniai, tiek netyčiniai nusikaltimai), atstovauja nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams ir atsakovams baudžiamosiose bylose, gina klientų teises ir jų interesus visose ikiteisminėse institucijose ir Lietuvos Respublikos teismuose.