Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

DARBO TEISĖ

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

– Darbo teisė, darbo ginčai

„Mano tikslas – padėti Jums išvengti bet kokių darbo ginčų, o tokiems kilus – padėti juos laimėti. Noriu, kad darbo teisė, darbdavio ir darbuotojo santykiai Jums keltų kuo mažiau rūpesčių. Konsultuoju darbdavius bei darbuotojus visais darbo teisės klausimais, pradedant darbo sutarčių sudarymu, vykdymu ir nutraukimu ir baigiant ikiteisminių bei teisminių darbo ginčų nagrinėjimu. Padėsiu Jums parengti darbo sutartis ir lokalius įmonės dokumentus, atstovausiu Jus visose darbo sutarčių rengimo, vykdymo ir nutraukimo etapuose, esant reikalui, – individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose.“

K. Raulinaitienė

Profesionali pagalba darbo teisės srityje

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Darbo teisė reguliuoja sutartinius darbuotojo ir darbdavio santykius, kad nebūtų pažeidžiamos darbuotojų teisės ir tinkamai ginami darbdavio interesai. Tai dinamiška, nuolatos atsinaujinanti teisės sritis, kurios esminis tikslas – tarpusavio susitarimų bei vidaus teisės aktų pagalba suderinti darbdavio ir darbuotojo interesus. Teisininkai, besispecializuojantys darbo teisės srityje, padeda spręsti su darbo teise susijusius klausimus, teikia konsultacijas sudarant, keičiant ir nutraukiant darbo sutartis, rengiant įmonės lokalinius dokumentus.

Advokatė Kristina Raulinaitienė gali pasiūlyti visapusišką teisinę pagalbą sprendžiant su darbo santykiais susijusius klausimus, įskaitant konsultacijas, darbo sutarčių sudarymą, keitimą ar nutraukimą, įdarbinimo procedūras, darbo santykių restruktūrizavimą ir darbuotojų atleidimą. Darbo ginčai laikomi svarbia darbo teisės dalimi, todėl kilus nesutarimams, K. Raulinaitienė atstovauja klientų interesus teismuose ir ikiteisminėse ginčus nagrinėjančiose institucijose.