Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

STATYBŲ TEISĖ

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

Pagalba statybų teisės klausimais

„Statybų teisė – specifinė teisės sritis, kelianti nemažai klausimų visiems statybų proceso dalyviams. Mano ilgametė patirtis statybų teisėje leidžia greitai suprasti kliento lūkesčius ir poreikius, įvertinti atskirų statybos techninės veiklos sričių ir procedūrų teisinę reikšmę, sukonkretinti statybą reguliuojančių dokumentų turinį, numatyti galimas teisines pasekmes ir pasiūlyti Jums geriausią sprendimą susiklosčiusioje situacijoje. Teikiu išsamias konsultacijas visais statybos procesų organizavimo, statybos darbų įforminimo, jų vykdymo ir atsakomybės pasidalinimo klausimais, rengiu sutartis, sandorių paketus ir kitus statybų procese reikalingus dokumentus, esant poreikiui, atstovauju klientus derybose ar teisiniuose ginčuose.“

K.Raulinaitienė

Pagalba statybų teisės klausimais

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Statybos teisė reglamentuoja statybos darbų vykdymą ir su šiais darbais susijusius teisinius santykius. Kvalifikuota teisininko pagalba padeda spręsti statybų teisės srityje kylančius klausimus, rengti statybos rangos sutartis, sandorių paketus ir kitus statybų procese reikalingus dokumentus. Esant poreikiui, advokatai konsultuoja ir atstovauja visus statybų proceso dalyvius (užsakovus, rangovus, subrangovus, tiekėjus ir kt.) su statybų teise susijusiuose ginčuose.

Ilgametė advokatės Kristinos Raulinaitienės patirtis statybų teisėje apima išsamias konsultacijas visais statybų teisės klausimais, klientų atstovavimą derybose dėl statybų sutarčių rengimo ir vykdymo, taip pat – klientų atstovavimą teismuose, kitose valstybės bei savivaldybės institucijose, kuomet yra nagrinėjami ginčai dėl statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo, dėl šių dokumentų išdavimo ir neišdavimo, dėl statybos darbų kokybės ar atsiskaitymo už atliktus statybos darbus.