Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

Baudžiamoji atsakomybė už vairavimą išgėrus
(vairavimą neblaiviam)

Profesionali teisinė pagalba

registruotis konsultacijai

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Nuo 2017 01 01 įsigaliojo įstatymų pataisos, kuomet asmeniui vairuojant transporto priemonę nustačius jo kraujyje esant daugiau nei 1,5 promilės alkoholio, jam taikoma nebe administracinė atsakomybė, o baudžiamoji atsakomybė, t. y. laikoma, kad asmuo padarė nusikaltimą. Už šio nusikaltimo padarymą asmenys baudžiami bauda (kurios dydis gali siekti nuo 1 900 Eur iki 76 000 Eur) arba areštu (15 – 90 parų), arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Taigi asmuo, kurio kraujyje, vairuojant automobilį, nustatoma daugiau kaip 1,5 promilės alkoholio koncentracija, patiria gana nemažai neigiamų pasekmių. Negana to, jog jam yra paskiriama viena iš aukščiau nurodytų bausmių, jis įgyja teistumą, tačiau teismas taiko ir vieną arba kelias baudžiamojo poveikio priemones – draudimą naudotis specialia teise (teisę vairuoti transporto priemones) nuo 1 iki 5 metų bei turto (automobilio) konfiskavimą arba konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimą.

Po teisės aktų pakeitimo su prašymu ginti dėl aukščiau nurodytos nusikalstamos veikos atlikimo į mane yra kreipęsi ne vienas klientas. Nors vairavimas išgėrus nėra pateisinamas veiksmas, tačiau neretai žmonėms tai būna vienkartinis, atsitiktinis atvejis, dėl kurio klientai labai gailisi, tačiau jiems kyla gana skaudžios teisinės pasekmės. Todėl siekiant patirti kuo mažiau skaudžius padarinius padarius nusikaltimą, reikėtų konsultuotis su kvalifikuotais teisininkais.

Džiaugiuosi paskutine byla, kurioje pavyko pasiekti labiausiai kliento interesus tenkinantį rezultatą, klientas buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą neblaiviams pagal laidavimą bei išvengta transporto priemonės konfiskavimo. Kadangi šis nusikaltimas yra laikomas nesunkiu, todėl asmuo nusikaltęs pirmą kartą, pripažinęs savo kaltę bei dėl to gailėjęsis, atlyginęs arba įsipareigojęs atlyginti žalą (jeigu tokia buvo padaryta) ir esant pagrįstam teismo manymui (atsižvelgiama į asmens charakteristiką), jog jis daugiau nebenusikals, gali būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Laidavimas – tai vienas iš atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindų, kai teismas, turėdamas pagrįstą pagrindą manyti, kad pasitikėjimo vertas asmuo (tai gali būti Jūsų artimasis, giminaitis ar kitas teismo pasitikėjimo vertas asmuo), kuriam yra perduodamas kaltininkas, jam darys teigiamą įtaką ir kaltininkas ateityje daugiau nebenusikals. Laidavimo terminas skiriamas nuo 1 iki 3 metų su užstatu arba be užstato.

Tokiu būdu atleidus asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės yra išvengiama teistumo ir bausmės (baudos, arešto ar laisvės atėmimo). 

Taip pat reikia paminėti ir tai, kad nuo 2019 04 01 pasikeitė Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklės, kuriose numatyta, jog policijai per patikrinimą nustačius, kad įtariamo neblaivumu transporto priemonės vairuotojo iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 1,51 ir daugiau promilių, o vairuotojo, susijusio su eismo įvykiu, kuriame žuvo žmogus ar sutrikdyta žmogaus sveikata arba dėl kurio nukentėjusiam asmeniui galbūt padaryta didelė turtinė žala, – 0,41 ir daugiau promilių, ne anksčiau kaip po 15 minučių ir ne vėliau kaip po 30 minučių nuo pirmojo tikrinimo atlieka pakartotinį tikrinimą. Kai pirmojo ir pakartotinio tikrinimo rezultatai skiriasi, laikoma, kad per tikrinimą nustatyta asmens iškvėptame ore esanti etilo alkoholio koncentracija yra ta, kuri yra mažiausia iš nustatytų per pirmąjį ir pakartotinį tikrinimą. Taigi pareigūnams nesuteikus Jums tokios teisės, nepamirškite ja pasinaudoti, primindami jiems apie tokią teisės akto nuostatą.