Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

išlaikymo padidinimas vaikams 

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Deja neretai savo darbe tenka pastebėti, jog išsiskyrę ir skyriumi nuo vaikų gyvenantys tėvai vengia išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Vis dažniau į mane kreipiasi tėvai, prašantys padėti prisiteisti iš skyriumi gyvenančio tėvo išlaikymą nepilnamečiams vaikams arba tokį išlaikymą pasididinti, kadangi anksčiau priteistojo vaikams nebepakanka.

Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką orientacinis (akcentuoju, jog tai tik preliminarus dydis, koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes) reikalingas išlaikymas vienam vaikui yra 1 MMA – minimali mėnesinė alga (kuri šiuo metu sudaro 430 Eur). Neretai tenka susidurti, jog anksčiau priteistas išlaikymas yra išties neadekvačiai mažas, iš kurio šiai dienai kartu su vaiku gyvenantis tėvas yra tiesiog nepajėgus išlaikyti vaiko.

Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t. y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaikų poreikių tenkinimą. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (LR CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius. Siekiant, kad vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių poreikių tenkinimo. Visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo gebėjimus. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios faktinės aplinkybės, t. y. esminiai skolininko turtinės padėties pasikeitimai arba vaiko poreikių pasikeitimas, o sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo.

Taigi viena iš išlaikymo dydžio peržiūrėjimo galimybių teisme yra iš esmės pasikeitę nepilnamečių vaikų poreikiai. Augant vaikui didėja ir jo poreikiai, todėl, atsiradus papildomoms vaikui reikalingoms išlaidoms (pvz. vaiko rūbams, būreliams, sveikatai, pakilus kainų lygiui valstybėje ir kt.), vaiko tėvas, su kuriuo jis gyvena, turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti padidinti vaikui priteisto išlaikymo dydį. Išlaikymo dydis nėra nustatomas visam laikui iki vaikas sulauks pilnametystės, todėl šiandienis išlaikymas po kelių metų gali būti nebepakankamas, todėl didintinas.