Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

Nepagrįstas draudimo bendrovės atsisakymas išmokėti draudimo išmoką

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

Kiekvienas klientas mums yra svarbus!

Skambiais šūkiais draudimo bendrovės skatina draustis savo automobilius Kasko draudimu būtent jų bendrovėje. Tačiau neretai draudėjui patekus į eismo įvykį ir paprašius draudiko atlyginti eismo įvykyje patirtą žalą, draudimo bendrovė atsisako tai padaryti, neva esant nedraudiminiam įvykiui. Ne paslaptis, jog draudimo bendrovės visų pirma svarsto ne kaip padengti kliento patirtą žalą, o kaip išvengti jos padengimo.

Džiaugiamės su kliente pasiekusios pergalę prieš draudimo bendrovę, kadangi ji atsisakė mokėti draudimo išmoką už per eismo įvykį apgadintą klientės automobilį, draustą Kasko draudimu. Draudimo bendrovė nurodė, jog įvykis nėra laikomas draudiminiu, todėl žala, patirta dėl apgadinto automobilio, nebus atlyginta.

Klientė, vairuodama automobilį prarado budrumą (trumpam buvo užsimerkusi), ko pasekoje atsitrenkė į priešais ją važiavusią transporto priemonę.

Draudimo bendrovė nurodė, jog vadovaudamasi Transporto priemonių draudimo taisyklėmis laiko šį įvykį nedraudžiamuoju, kadangi žala padaryta draudimo objektui (transporto priemonei) dėl transporto priemonės savininko ir/ar valdytojo didelio neatsargumo. Kitaip tariant, draudikas nurodė, jog asmeniui vairuojant automobilį ir netyčia užsnūdus arba “užsižiopsojus” ir dėl to kilus eismo įvykiui, draudimo išmokama nėra mokama, kadangi tai vertinama kaip didelis vairuotojo neatsargumas. Akivaizdu, jog tokia draudimo bendrovės pozicija yra visiškai nepagrįsta, kadangi asmenys tam ir draudžia transporto priemones Kasko draudimu, jog tokiose situacijose, kai dėl jų išsiblaškymo ar kitų subjektyvių aplinkybių įvykus eismo įvykiui, būtų atlyginta patirta žala. Laikant draudimo bendrovės poziciją teisinga, būtų galima teigti, jog visi eismo įvykiai yra nedraudžiamieji, kadangi įvyksta dėl transporto priemonės vairuotojo neatsargumo (atidumo stoka, nepakankamas atstumo laikymas ar kt.).

Visgi draudėjo (asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo) interesai yra apsaugomi teisės aktais bei draudimo sutarties sąlygomis ir draudimo bendrovė negali draudimo sąlygų interpretuoti taip, kaip palanku jai. Jeigu draudimo bendrovė pripažįsta, jog vairuotojo užsnūdimas vairuojant automobilį, turi būti laikomas nedraudžiamuoju įvykiu dėl didelio vairuotojo neatsargumo, tai turi būti aiškiai aptarta su draudėju draudimo sutartyje. 

Tiek Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, tiek 2009 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos posėdyje patvirtinta pozicijoje “DĖL DRAUDIMO SUTARTIES SĄLYGŲ, NUMATANČIŲ DRAUDIKO TEISĘ ATSISAKYTI IŠMOKĖTI DRAUDIMO IŠMOKĄ, JEIGU DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS ĮVYKSTA DĖL DRAUDĖJO, APDRAUSTOJO AR NAUDOS GAVĖJO DIDELIO NEATSARGUMO”, numatyta, kad turto draudimo sutartyje galima nustatyti atvejus, kuriais draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti draudimo išmoką, jei draudžiamasis įvykis įvyksta dėl draudėjo ar apdraustojo didelio neatsargumo.Tačiau šie atvejai privalo būti aptarti individualiai.T. y. draudimo sutarties sąlygose turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kokios konkrečios situacijos bus vertinamos kaip vairuotojo didelis neatsargumas ir išmoka nebus išmokama. Ši individualiai aptarta sąlyga galioja tik tuo atveju, kai draudėjas raštu patvirtina susipažinęs su ja ir raštu išreiškia sutikimą, kad sąlyga būtų draudimo sutarties dalis.

Kilus ginčui su draudimo bendrove dėl išmokų mokėjimo (atsisakymo jas mokėti) ir (ar) jų dydžio nustatymo, visuomet yra vertinga kreiptis kvalifikuotos teisinės pagalbos, jog Jūsų teisėti interesai būtų tinkamai apginti.